Horizontal Directional Drilling

Van den Berg beschikt over een afdeling die enkel en alleen Horizontal Directional Drillings (Horizontaal Gestuurde Boringen) uitvoert. Deze specifieke toepassing laat leidingbeheerders toe om obstakels, zoals kanalen, waterlopen, spoorwegen, autosnelwegen en andere gevoelige zones, ondergronds te kruisen terwijl me gevrijwaard blijft van grote hinder en herstelschade. Vanaf de introductie in de jaren ’90 is Van den Berg een pionier op de Europese markt.

Projecten

Member of logo