Horizontal Directional Drilling

Van den Berg beschikt over een eigen gespecialiseerde afdeling die enkel en alleen Horizontal Directional Drillings  (= Horizontaal Gestuurde Boringen) uitvoert. Deze specifieke toepassing laat leidingbeheerders toe om obstakels zoals onder meer kanalen, waterlopen, spoorwegen, autosnelwegen en andere gevoelige werkzone’s, ondergronds te kruisen terwijl men gevrijwaard blijft van grote hinder (waaronder onder meer verkeers- en lawaaihinder) en herstelschade. Vanaf de introductie in de jaren ’90 is Van den Berg pionier op de Europese Markt.

Member of logo