Activiteiten

Dankzij haar rijke deskundigheid en interne kennis is Van den Berg altijd in staat hoogkwalitatieve en kostenefficiënte oplossingen te bieden, en dat voor verschillende activiteiten.

Cables and Ducts

Van den Berg is gespecialiseerd in ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen. De plaatsing van de bekabeling voor een ondergrondse 220 kV hoogspanningsverbinding tussen het strand en het Stevin-hoogspanningsstation aan de Kustlaan is hierbij één van de gerealiseerde referenties.

Fiber Optic Systems

Glasvezelnetwerken kennen voor Van den Berg geen geheimen. Belangrijk, want netwerken als deze installeren vraagt de juiste kennis en know-how om enerzijds een maximaal rendement te behalen uit de glasvezelverbinding en anderzijds een hoge betrouwbaarheid op lange termijn te garanderen. De bouw van een optisch netwerk voor de Deurganckdoksluis in de Waaslandhaven van Antwerpen is slechts één van de opgeleverde projecten binnen dit domein.

Horizontal Directional Drillings

Van den Berg beschikt over een eigen gespecialiseerde afdeling die enkel en alleen Horizontal Directional Drillings  (= Horizontaal Gestuurde Boringen) uitvoert. Deze specifieke toepassing laat leidingbeheerders toe om obstakels zoals onder meer kanalen, waterlopen, spoorwegen, autosnelwegen en andere gevoelige werkzone’s, ondergronds te kruisen terwijl men gevrijwaard blijft van grote hinder (waaronder onder meer verkeers- en lawaaihinder) en herstelschade. Vanaf de introductie in de jaren ’90 is Van den Berg pionier op de Europese Markt.

Low Voltage Indoor

Zwakstroominstallaties behoren tot één van de specialisaties van Van den Berg. Voor FOD Justitie in Brugge legde Van den Berg een datanetwerk aan in de gevangenis, maar ook grotere (en kleinere) zwakstroomtrajecten  zijn Van den Berg niet vreemd.

Low Voltage Outdoor

Laagspanningswerken behoren tot één van de specialisaties van Van den Berg. Voor onder meer huisaansluitingen, tunnel-technische installaties en verkeerstechnieken gebeuren deze werken in de buitenomgeving. Wat internet- en televisieaansluitingen betreft werken we samen met de grote spelers in de markt.

Rail & High Voltage

Hoogspanningswerken en werken in een spooromgeving zijn voor Van den Berg een evidentie. Met de bouw van heel wat tractiestations voor Infrabel, de volledige installatie en het onderhoud gedurende vijftien jaar van alle veiligheidssystemen van de Liefkenshoekspoorverbinding en de bouw van de hoogspanningspost Gasthuisberg in Leuven tonen we ons als bedrijf vandaag ook top in dit marktsegment. Bovendien is Van den Berg reeds jaren een vaste waarde bij Infrabel voor alle seininrichtingswerken.

Member of logo