Project Maria - Aalter, België

TUC RAIL Aalter Beernem

BESIX Infra en Van den Berg slaan de handen in elkaar voor de spoorlijn Aalter - Beernem, een totaaltraject van zowat 8 kilometer. Deze lijn tussen Gent en Brugge verbreedt van 2 naar 4 sporen. Hierdoor kan het vrachtvervoer gescheiden worden van het reizigersverkeer en de frequentie van treinverkeer omhoog gebracht worden. In eerdere projecten werden reeds alle overwegen verwijderd en vervangen door nieuwe bruggen en tunnels. Dit werk verzekert de effectieve beddingwerken voor de verbreding van de spoorlijn en de afwateringswerken. De bestaande grachten en wegen langs het traject worden verplaatst en vernieuwd. De stopplaatsen Aalter en Maria - Aalter worden bovendien volledig heraangelegd.

Sterk in studie

Opdrachtgever TUC RAIL, het studiebureau van de Belgische Spoorwegen, hebben er voor gekozen om de volledige studieopdracht bij de aannemer weg te leggen. BESIX Infra ontvangt bij aanbesteding een referentieontwerp als basis om volledig zelf verder te detailleren. Op wekelijkse basis is er overleg met TUC RAIL over de evolutie en invulling van deze opdracht.


Mee met 3D

Het project wordt maximaal in 3D uitgewerkt. Voor het in kaart brengen van de bestaande toestand wordt onder andere gebruik gemaakt van geavanceerde drone- metingen. Deze techniek helpt ons om een meer nauwkeurig uitvoeringsontwerp te bekomen die rekening houdt met alle randvoorwaarden gesteld door de verschillende departementen van TUC RAIL, Infrabel en de NMBS.


Logistiek Uitgedaagd

De aanvoer van de grond, maar ook van alle andere materialen zorgt voor een logistieke uitdaging. Het traject is moeilijk bereikbaar; de meeste toegangswegen zijn smalle landbouwwegen. Bovendien zijn er heel wat zones waar geen zijwegen aanwezig zijn en alle transport over de in aanleg zijnde bedding dient te gebeuren. Het is van groot belang dat alle bouwfasen goed op elkaar zijn  afgestemd.


One Stop Shop

Dit is het eerste project waarbij een tijdelijke vereniging met  BESIX Group wordt opgericht. Daarnaast wordt er zo veel mogelijk samengewerkt met andere afdelingen en bedrijven van de BESIX Groep. Zo wordt de studieopdracht in nauwe samenwerking met het BESIX Engineering Department uitgevoerd. Van den Berg staat in voor alle kabelwerken en BESIX Infra neemt water- en wegenwerken voor haar rekening. Het wapeningsstaal voor de betonconstructies wordt  geplooid in de ateliers van Sint-Pieters-Leeuw.


Projectinformatie

Projectnaam

TUC RAIL Aalter Beernem

Categorie

Seininrichting

Locatie

Maria - Aalter, België

Bouwperiode

2019 - 2021

Gelijkaardige projecten


Member of logo