Project Zeebrugge, België

Stevin Strand

Ondergrondse bekabeling voor windmolenparken

Activiteit: Cables & Ducts

Van den Berg plaatst de bekabeling voor een ondergrondse 220 kV hoogspanningsverbinding tussen het strand en het Stevin-hoogspanningsstation aan de Kustlaan. Deze verbinding is de onmisbare schakel om de toekomstige windmolenparken op zee aan te sluiten met het hoogspanningsnet op het land.

In één keer

Om de hinder te beperken worden alle kabels van alle windmolens in één keer aangelegd. Het volume is voldoende om de windmolens de komende jaren aan te sturen. Voor het beperken van hinder op het strand werkt Van den Berg dit project af binnen een maand tijd.

Gestuurde boringen

Voor de bekabeling van dit project wordt de sleufloze techniek voor het aanleggen van ondergrondse infrastructuur toegepast. Deze gestuurde boringen zorgt voor een relevante beperking van hinder, tijdswinst én uiterst nauwkeurig werk.

Geen alternatieve energievorm

Windenergie is lang geen ‘alternatieve’ energiebron meer. Met 260.000 windturbines wereldwijd wordt 3 procent van de mondiale electriciteitsmarkt gedekt. Voor 2050 verwacht het Internationaal Energieagentschap IEA een winstaandeel van 18 % in de wereldstroomvraag.

Water en land verbinden

Op het strand plaatst Van den Berg verbindingsputten op een diepte van 4 meter. In deze putten worden in een latere fase de landkabels verbonden met de zeekabels. Met het ingraven van deze putten wordt de structuur uitgezet van een groot en relevant hoogspanningsproject.

Veiligheid boven

De ondergrondse kabels zijn 3 meter diep ingegraven en vormen geen gevaar voor strandgebruikers. Onder het natuurreservaat ‘De Fonteintjes’ bevinden de kabels zich op maar liefst 18 meter diepte zodat de aanwezige flora en fauna voldoende beschermd zijn.

Projectinformatie

Projectnaam

Stevin Strand

Expertise(s)

Cables and Ducts

Contracttype

Build

Locatie

Zeebrugge, België

Stakeholder(s)

Van den Berg

Opdrachtgever

Elia

Bouwperiode

2016 - 2017

Gelijkaardige projecten

Member of logo