Project Schoten, België

Schoten: gestuurde boringen

Pionier horizontaal gestuurde boringen

Overheidsdienst ‘de Scheepvaart NV’ vernieuwt de kaaimuren langs het Albertkanaal ter hoogte van Schoten. Een bestaande drinkwaterleiding van Water-Link die het Albertkanaal op de bodem kruist, komt hierdoor in het gedrang. Middels een ‘horizontaal gestuurde boring’ over een lengte van 600 meter en 30 meter diep, verwezenlijkt Van den Berg een nieuwe kruising.

Innovatief

Van den Berg realiseert de ondergrondse kruising op een innovatieve manier. Door twee punten ondergronds aan elkaar te verbinden kan de kruising sneller en efficiënter gerealiseerd worden. Geen herstelschade of verzakkingen, minder hinder binnen de industriezones en een continuïteit in de waterwegen.

 

Pionierschap

Van den Berg beschikt over een eigen gespecialiseerde afdeling die enkel en alleen horizontaal gestuurde boringen uitvoert. Met de beschikking over vier boorinstallaties kunnen ze heel dit marktsegment aan. Vanaf de introductie in de jaren ’90 op de Europese Markt is Van den Berg pionier.

Enkel voordelen

Het ongemerkt ondergronds plaatsen van leidingen is een techniek die meer en meer wordt gebruikt, ook boven water bij het kruisen van kanalen, autosnelwegen en spoorwegen. De techniek kost minder tijd, overlast en budget in de aanleg van nutsleidingen onder waterwerken, wegen, parkings, woningen en fabriekshallen.

Onberispelijke techniek

In tegenstelling tot het merendeel van onze productleidingen dient de waterleiding bij dit project ‘tijdens’ de intrekoperatie te worden gekoppeld. Deze koppelingen moeten 100% waterdicht uitgevoerd worden. Een perfecte job voor Van den Berg, die dankzij expertise en vakmanschap alweer een succesvolle plaatsing en waterdichtheidsproef neerzet.

Vernuft meetsysteem

Bij bepaalde weg-, spoor- en waterkruisingen is het onmogelijk om boringen bovengronds te volgen. Via een optische gyroscoop vergelijkt Van den Berg het theoretische boortraject en het werkelijk afgelegde boortraject met elkaar. Op basis van het verschil wordt er corrigerend gestuurd.

Projectinformatie

Projectnaam

Schoten: gestuurde boringen

Categorie

Horizontal Directional Drilling

Contracttype

Build

Locatie

Schoten, België

Opdrachtgever

AWW (Water-Link)

Bouwperiode

2016 - 2016

Gelijkaardige projecten


Member of logo