Project Merksem, België

Horizontaal Gestuurde Boring in functie van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal

Van den Berg beschikt over een eigen gespecialiseerde voor horizontaal gestuurde boringen. Met de beschikking over vier boorinstallaties kunnen ze het ganse marktsegment aan. Vanaf de introductie van deze toepassing op de Europese Markt is Van den Berg pionier.

Capaciteitsverhoging

In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv  in de verdere uitbouw. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een bottleneck voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal.

Veilig en vlot

De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Gestuurde boring

Een bestaande gasleiding van Eandis die het Albertkanaal op de bodem kruist, komt in het gedrang voor de bouw van de nieuwe kanaalinfrastructuur.  Eandis verwezenlijkt daarom een nieuwe kruising van het Albertkanaal, uitgevoerd door middel van een HDD.

Efficiëntie en rendement

De techniek van horizontaal gestuurde boringen is erg interessant omwille van verscheidene redenen.  Minder hinder bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken, minder tijdverlies voor weggebruikers om en nabij de werkzaamheden, minder kosten en inkomstenverlies voor  de handelaars en minder milieuschade, voertuigschade, wegschade en ongevallen omdat wegomleidingen in ruimte en tijd beperkt kunnen worden.

Projectinformatie

Projectnaam

Horizontaal Gestuurde Boring in functie van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal

Categorie

Horizontal Directional Drilling

Locatie

Merksem, België

Opdrachtgever

Eandis

Bouwperiode

2017 - 2018

Gelijkaardige projecten


Member of logo