Project Rijkevorsel en Beerse, België

Aanleg van twee nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen Rijkevorsel en Beerse

Van den Berg legt twee nieuwe hoogspanningsverbindingen aan die deel uitmaken van het hoogspanningsnet van ELIA. Het traject meet 9 kilometer en bestaat uit een combinatie van aanleg in open sleuf met verscheidene complexe gestuurde boringen.

Obstakels overwinnen

Langsheen het traject lost Van den Berg verschillende moeilijkheden op. Via Horizontal Directional Drilling (HDD) worden meerdere obstakels, zoals het kanaal Dessel/ Schoten en verschillende gewestwegen, natuurgebieden en waterlopen, doorkruist. In totaal worden 14 HDD’s uitgevoerd met lengtes tussen 36 en 1135 meter. Grootste voordelen van deze Gestuurde Boringen: het gebied wordt niet beïnvloed of beschadigd door grond- en graafwerken en dient hierdoor geen lange herstelperiode te ondergaan.

Bijzondere uitvoering

Om boorspoeldruk bij de pilootboring te beperken, werd ervoor gekozen om ze uit te voeren volgens het principe ‘meet-in-the-middle’, waarbij 2 HDD boorinstallaties (van 80 ton en 40 ton) vanaf de twee uiteinden van het traject naar elkaar toe boren. Ongeveer halfweg het traject worden de boorkoppen naar elkaar toe gestuurd. Hierna trekt 1 boorinstallatie alle stangen terug terwijl de andere installatie doorgaat. Geavanceerde technieken in een punctueel werk!

Gespecialiseerde partner

Van den Berg is bij dit soort projecten de ideale partner om te betrekken. Ze is specialist in zowel de sleufloze techniek voor Horizontal Directional Drilling als het leggen van hoogspanningskabels. Expertise en vakmanschap hand in hand!

Projectinformatie

Projectnaam

Aanleg van twee nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen Rijkevorsel en Beerse

Categorie

Horizontal Directional Drilling

Locatie

Rijkevorsel en Beerse, België

Opdrachtgever

ELIA

Bouwperiode

2019 - 2019

Gelijkaardige projecten


Member of logo