Project Leuven, België

Aanleg hoogspanningspost Gasthuisberg

Gedetailleerde planning cruciaal

Het bestaande onderstation wordt vernieuwd en uitgebreid met een nieuwe buitenpost met één kabelveld en twee nieuwe transfo’s en een nieuwe GIS- installatie met drie kabelvelden en twee transfovelden. Zowel de bestaande MS- cabine als de relaiszaal worden vernieuwd. Tenslotte zorgt Van den Berg voor de demontage van de buiten dienst gestelde installaties.

Go-for-zero

Gasthuisberg is één van de ‘roll-out’- projecten van het ‘go-for-zero’- project van Elia. Hierbij wordt getracht om zowel bij alle investerings- en onderhoudsprojecten als tijdens alle eigen, interne activiteiten geen enkel veiligheidsincident meer te hebben. Eén van de maatregelen is een doorgedreven opleiding van alle werfleiders. Een ander initiatief bestaat uit het organiseren van een dagelijkse ontmoeting met alle betrokken partijen op de werf waarbij kort wordt stilgestaan bij de uit te voeren werken en de mogelijke risico’s.

Bijzondere ligging

Het onderstation van dit project onderscheidt zich in de ligging. De bouw is ingepland op een helling waardoor iedereen accuraat moet rekening houden met behoorlijke hoogteverschillen. Een andere uitdaging is de grootte van het terrein. De ruimte is beperkt, dus een gedetailleerde planning van de werken en opslagzones is daardoor cruciaal.

Nieuwe en doorgedreven expertise

Hoogspanningsprojecten van dit niveau zijn relatief nieuw voor Van den Berg, maar een toekomstplan tot specialisatie is heel concreet. De moeilijkheidsgraad en complexiteit van dit soort opdrachten is een rechtstreekse match met de jarenlange expertise en doorgedreven beroepsernst die Van den Berg typeert.

Projectinformatie

Projectnaam

Aanleg hoogspanningspost Gasthuisberg

Expertise(s)

Rail and High Voltage

Contracttype

Build

Locatie

Leuven, België

Stakeholder(s)

Van den Berg

Opdrachtgever

Elia

Bouwperiode

2016 - 2018

Gelijkaardige projecten

Member of logo