MVO

Van den Berg wil bijdragen tot een veiligere en groene planeet en werken aan een betere plek om te leven. Het doel is om verder te gaan dan de wettelijke vereisten binnen de domeinen Maatschappij (Mensen), Milieu (Planeet) en Economie (Groei).

Onze MVO- prioriteiten zijn gericht op vier pijlers:

Mensen

Van den Berg verbindt zich er toe het welzijn en de veiligheid van haar werknemers te garanderen. Tegelijk worden voldoende opportuniteiten voor loopbaanontwikkeling en voor sociale betrokkenheid geboden.

 

Engineering

De ingenieurs zetten zich in voor de creatie van duurzame bouw- en infrastructuuroplossingen.

Milieu

Er wordt gestreefd naar een minimalisatie van onze impact door onze CO2- uitstoot en ons afval te beperken.

 

Business Behaviour

Van den Berg heeft zich ertoe verbonden duurzaam aan te kopen en de gedragscodes na te leven.

Bij het realiseren van deze prioriteiten houdt Van den Berg rekening met 5 belangrijke uitdagingen binnen haar sector: de klimaatverandering, de vergrijzing van de maatschappij, de toenemende nood aan duurzame oplossingen, de nood aan hernieuwbare energie en de nieuwe behoeften inzake talentmanagement.

De combinatie van deze MVO-pijlers en de uitdagingen binnen de industrie resulteert in de volgende verbintenissen:

  • Een maatschappij met een lage koolstofafdruk en weinig afval mogelijk maken
  • Groene oplossingen aanmoedigen
  • Zorgen voor respectvolle en duurzame operaties
  • Een voorkeurswerkgever zijn
  • De veiligheid en het comfort van de werknemers vergroten
  • Gedragscodes integreren
  • Sociale, lokale en economische ontwikkeling promoten
Member of logo